Hamn & Båtplass

Hamn og fortøying

Båten ligg trygt i ei småbåthamn som har tilpassa fortøyingsanordningar med karabinkrokar som ein hektar på båten.

Båten har faste fortøyningsanordningar med karabinar forrut og på kvar side akterut til fortøying på andre brygger, samt to taulengder på 5 meter liggande i kassa midtskips.