1. Juni – 30. August

Ferjeruter til Trandal frå:

Måndag-Fredag
09.10
15.10
19.00
21.00
Laurdag
07.05
09.15
15.10
19.00
20.50
Sundag
08.50
15.10
19.55

Ferjeruter frå Trandal til:

Måndag-Fredag
10.00
16.05
19.55
21.40*
Laurdag
08.05
09.30*
16.05
19.45
21.40*
Sundag
10.00*
16.00
20.45*


* Dette er ein signaltur og må tingast seinast 30 minutter før avgongen frå Trandal – Telefon : 916 69 326